تماس
_

با ما در تماس باشید

هر وقت که دوست داشتی با کسی حرف بزنی، تلفن رو بردار و با ما تماس بگیر!

این شماره ماست:  55961412-021

_

توی یکی از شبکه‌ های اجتماعی زیر هم میتونی با ما در ارتباط باشی :
ما دوست داریم بدونیم چند سالته، کدوم یکی از کتاب‌های ما رو خوندی،کجاهاش به نظرت جالب بود و چه چیزهایی رو دوست نداشتی؟

این به ما برای نوشتن داستان‌هایی که بیشتر و بیشتر دوستشون داشته باشی خیلی کمک می‌کنه.

راستی بزرگترها هم اگه حرفی داشتن می‌تونن با همین شماره‌ها با ما در تماس باشن.

    با ما در تماس باشید

    هر وقت که دوست داشتی با کسی حرف بزنی، تلفن رو بردار و با ما تماس بگیر! این شماره ماست:  55961412-021

    توی یکی از شبکه‌ های اجتماعی زیر هم میتونی با ما در ارتباط باشی :
    ما دوست داریم بدونیم چند سالته، کدوم یکی از کتاب‌های ما رو خوندی،کجاهاش به نظرت جالب بود و چه چیزهایی رو دوست نداشتی؟این به ما برای نوشتن داستان‌هایی که بیشتر و بیشتر دوستشون داشته باشی خیلی کمک می‌کنه.
    راستی بزرگترها هم اگه حرفی داشتن می‌تونن با همین شماره‌ها با ما در تماس باشن.